ติดฟิล์มรถยนต์รับติดฟิล์มรถยนต์

เงื่อนไขการรับประกัน ฟิล์มรถยนต์

โลโก้ฟิล์มรถยนต์solarfx

เงื่อนไขการรับประกัน ฟิล์มรถยนต์

บริษัท อินเตอร์ คูลลิ่งเทค จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงโซล่าเอฟเอ็กซ์ (SolarFx)จากสหรัฐอเมริกา  ขอรับประกันคุณภาพของฟิล์มกรองแสงที่ติดตั้งจากตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการว่าโดยเนื้อฟิล์มไม่เปลี่ยนสี , หลุดลอกออกจากกระจก, แห้งกรอบ, แตกร้าว เป็นระยะเวลา สิบแปด(18) ปี กรณีสินค้าเกิดความเสียหาย ทางบริษัท ฯ ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ทางบริษัทฯ จะไม่รับประกันความเสียหายอันเนื่องมาจาก

– การขูด ขัด ลอก ทำลาย โดยบุคคลที่ ไม่ใช่ช่างผู้ติดตั้ง

– ฟิล์มถูกทำลายโดยเจตนา

– การใช้งานและการดูแลรักษาที่ไม่ถูกต้อง

– กรณีกระจกแตกจากอุบัติเหตุ

– ทำใบรับประกันสูญหาย

– ติดฟิล์มกรองแสงทับตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป

 

ซึ่งการรับประกันมีผลใช้เฉพาะผู้มีชื่อในใบรับประกันเท่านั้นและไม่สามารถเปลี่ยนมือ หรือโอนให้แก่ผู้อื่นได้ หากมีรอยแก้ไขในใบรับประกัน หรือข้อความไม่ครบ ทางบริษัทฯ จะถือว่าใบรับประกันนี้เป็นโมฆะ