อยากติดฟิล์มอาคาร ราคาแพงไหม คิดราคาอย่างไร?

ราคาติดฟิล์มกระจกบ้าน

หลายคนอยากติดฟิล์มอาคาร แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดี อีกทั้งงบประมาณก็ยังมีจำกัด วันนี้ SolarFX Thailand เรามาแนะนำราคาฟิล์มติดอาคารประเภทต่างๆ พร้อมทั้งวิธีการคำนวนราคาอย่างละเอียด

เราตามมาดูกันเลย !!

ฟิล์มติดอาคาร คิดราคาเท่าไหร่

ติดฟิล์มอาคาร ราคา

ราคาฟิล์มติดอาคารจะขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัย จะต่างกันที่เกรดฟิล์ม ประเภทฟิล์ม และยี่ห้อของฟิล์มนั้นๆ ซึ่งจะฟิล์มติดอาคารจะมีตั้งแต่ราคาถูกไปจนถึงราคาสูง  ตารางฟุตละ 49-400 บาท (รวมติดตั้ง) ซึ่งราคาฟิล์มกรองแสงแต่ละประเภทฟิล์มจะมีดังนี้

 • ฟิล์มอาคารดำธรรมดา ราคาถูก ไม่ได้เน้นการกันร้อน ราคาจะมีตั้งแต่ 49-65 บาทต่อตารางฟุต หรือ 539-715 บาทต่อตารางเมตร
 • ฟิล์มปรอท ราคาจะมีตั้งแต่ 65-180 บาทต่อตารางฟุต หรือ 715-1,980 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการกันร้อน และยี่ห้อ
 • ฟิล์มใส ราคาจะมีตั้งแต่ 65-400 บาทต่อตารางฟุต หรือ 715-4,400 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งจะขึ้นอยู่กับประสิทธิของการกันความร้อน และยี่ห้อของฟิล์ม ฟิล์มใสที่กันร้อนได้สูง ราคาจะสูงกว่าพวกฟิล์มดำและฟิล์มปรอทเนื่องจากต้นทุนการผลิตฟิล์มค่อนข้างสูง
 • ฟิล์มเซรามิคเกรดพรีเมี่ยม ราคาจะมีตั้งแต่ 120-170 บาทต่อตารางฟุต หรือ 1,320-1,870 บาทต่อตารางเมตร ขึ้นอยู่กับการกันความร้อนและชื่อเสียงแบรนด์เช่นเดียวกัน
 • สติกเกอร์ฝ้า ราคา 85 บาทต่อตารางฟุต หรือ 935 บาทต่อตารางเมตร

ซึ่งราคาของฟิล์มกรองแสงติดอาคารนั้น ไม่จำเป็นว่าฟิล์มราคาแพงจะดีกว่าฟิล์มราคาถูกเสมอไป เราควรจะดูที่คุณสมบัติฟิล์มกรองแสงที่ตอบโจทย์ตามความต้องการ ดูยี่ห้อฟิล์ม การป้องกันความร้อน ความเข้ม และ การรับประกัน เพราะบางทีฟิล์มที่ยี่ห้อดังติดตลาด ก็จะทำให้ราคาของฟิล์มค่อนข้างสูงได้โดยไม่จำเป็นเช่นเดียวกัน แต่ก็แลกมาด้วยความสบายใจนั่นเอง

สนใจติดฟิล์มอาคาร วัดพื้นที่ประเมินราคา ฟรี โปรโมชั่่น ติดฟิล์มรถยนต์ จองโปรโมชั่น

โทรเลย icon โทร 095-952-7917  หรือ โลโกline   Line:@SolarFX

ไลน์ Solarfx line-icon solarfx

การคำนวนพื้นที่ติดฟิล์มบ้านและอาคารด้วยตนเอง

คิดราคาติดฟิล์มอาคาร

ราคารับติดฟิล์มอาคาร ส่วนใหญ่ราคาติดตั้งจะคิดเป็นต่อตารางฟุต หรือบางคนอาจจะคิดราคาเป็นตารางเมตรได้ โดย 1 ตารางเมตร มีค่าประมาณ 10.8 ตารางฟุต ราคาฟิล์มอาคารก็จะมีตั้งแต่ ฟิล์มราคาถูกตารางฟุตละ 35-49 และฟิล์มเกรดพรีเมียม 350-400 บาท แล้วแต่เกรด แล้วแต่ประเภทและยี่ห้อของฟิล์มกรองแสง

วิธีการวัดพื้นที่สำหรับคำนวนราคาติดฟิล์ม

ในการคำนวณพื้นที่กระจกสำหรับการติดตั้งฟิล์มกรองแสงนั้น สามารถวัดพื้นที่กระจกเพื่อประเมินราคาติดตั้งฟิล์มกรองแสงเองได้ง่ายๆ ใช้อุปกรณ์ที่ใช้มีเพียงตลับเมตรเท่านั้น ซึ่งจะมีวิธีการวัดพื้นที่ดังนี้

1. ใช้ตลับเมตรวัดขนาดกระจกแต่ละบาน

เป็น ความกว้าง x ความสูง x จำนวนบาน หน่วยเป็นเซนติเมตร หรือ นิ้ว (แนะนำให้วัดเฉพาะเนื้อกระจก ไม่ต้องรวมขอบไม้หรือกรอบอลูมิเนียม) การวัดพื้นที่กระจกนั้น ต้องวัดแยกเป็นบานย่อยๆแต่ละบาน ไม่วัดรวมทั้งหมดทีเดียว เป็นบานใหญ่บานเดียว

2. คำนวณพื้นที่ติดฟิล์มให้เป็นตารางฟุต ดูตัวอย่างด้านล่าง

ติดฟิล์มอาคาร ราคา

สมมุติว่า กระจกที่เราต้องการติดตั้งฟิล์มมีกระจก 2 บาน ขนาดกว้าง 68 cm x ความสูง 192 cm.

วิธีคำนวนพื้นที่ติดฟิล์ม วิธีที่ 1 

ต้องแปลงหน่วย จาก เซ็นติเมตร(cm) เป็น นิ้วก่อน (นำความยาวหน่วย cm หารด้วย 2.5 จะได้เป็นหน่วยนิ้ว)
จากกระจกตัวอย่าง ความกว้าง 68 cm หาร 2.5 = 28 นิ้ว และความสูง 192 cm หาร 2.5 = 77 นิ้ว
เท่ากับว่า

กระจกจะมีพื้นที่ 28*77*2 บาน = 4,312 ตารางนิ้ว ถ้าต้องการแปลงตารางนิ้วเป็นตารางฟุตให้หารด้วย 144
4,312 หารด้วย 144 จะเท่ากับ 30 ตารางฟุต (ซึ่งนี่คือขนาดกระจก ไม่ใช่ขนาดฟิล์มที่ติด)

แต่ในการติดตั้งฟิล์มกรองแสง จะต้องใช้พื้นที่ฟิล์มมากกว่านั้น เพราะเวลาติดตั้งจะต้องมีการเผื่อขอบไว้สำหรับตัด หรือตกตกแต่งขอบ อย่างน้อยบานละ 1 นิ้ว เลยจะไม่ได้คำนวนพื้นที่เพียงแค่หน้ากระจกเท่านั้น แต่จะต้องคำนวนจากหน้ากว้างของฟิล์มกรองแสง

ซึ่งโดยส่วนใหญ่ฟิล์มกรองแสงจะมีหน้ากว้าง 150 cm หรือ 60 นิ้ว

เพราะฉะนั้น เนื้อฟิล์มกรองแสงที่จะต้องใช้ในการติดตั้งจริงจะเท่ากับ
60 x 77 = 4,620 ตารางนิ้ว หารด้วย 144 จะเท่ากับ 32 ตารางฟุต นั่นเอง

โดยเศษฟิล์มที่เหลือจะคำนวนพื้นที่เข้าไปด้วย เพราะไม่สามารถนำไปใช้ต่อกับบานอื่นได้อีก แต่ถ้าในกรณีที่มีบานอื่นที่สามารถใช้เศษฟิล์มที่เหลือจากนี้ได้ ก็สามารถนำไปติดได้ จะช่วยให้ไม่เปลืองฟิล์ม

วิธีคำนวนพื้นที่ติดฟิล์ม วิธีที่ 2

หรือถ้าบางคนไม่ถนัดในการคิดเป็นตารางฟุต ก็สามารถคิดเป็นตารางเมตรได้ โดย 1 ตารางเมตร จะประมาณ 10.8 ตารางฟุต

ตามตัวอย่างด้านบน จะเท่ากับ ความกว้าง 0.68 เมตร x ความสูง 1.92 เมตร x จำนวน 2 บาน

พื้นที่กระจกจะเท่ากับ 2.61 ตารางเมตร หรือประมาณ 29 ตารางฟุต

หากคำนวนจากหน้ากว้างฟิล์มโดยฟิล์มมีหน้ากว้าง 150 cm หรือ 1.5 เมตร โดยเนื้อฟิล์มที่จะต้องใช้ในการติดตั้งจริงจะเท่ากับ  1.5 x 1.92 = 2.88 ตารางเมตร  คูณด้วย 10.8 จะเท่ากับ 31.104 ตารางฟุต

ซึ่งก็สามารถประเมินพื้นที่ได้คร่าวๆ เช่นเดียวกัน

หากใครสงสัย สามารถส่งพื้นที่กระจกมาให้เราประเมินราคาให้ได้ครับ

ไม่ต้องคำนวนด้วยตัวเอง เรามีบริการประเมินราคาให้ฟรี โปรโมชั่่น ติดฟิล์มรถยนต์ จองโปรโมชั่น

โทรเลย icon โทร 095-952-7917  หรือ  โลโกline   Line:@SolarFX

ไลน์ Solarfx

line-icon solarfx

ราคาติดฟิล์มบ้าน คอนโด ประมาณเท่าไหร่

ราคาติดฟิล์มกระจกบ้าน

จากประสบการณ์การติดตั้งฟิล์มกรองแสง ราคาติดฟิล์มกระจกอาคาร บ้าน ฟิล์มคอนโด จะมีราคาคร่าวๆดังนี้

 • คอนโด 1 ห้องนอน 1 ห้องนั่งเล่น พื้นที่ติดฟิล์มประมาณ 60 ตารางฟุต ราคาเริ่มต้นประมาณ 3,000 บาท
 • คอนโด 2 ห้องนอน 1 ห้องนั่งเล่น พื้นที่ติดฟิล์มประมาณ 100 ตารางฟุต ราคาเริ่มต้นประมาณ 5,000 บาท
 • ทาวโฮม ติดเฉพาะด้านล่าง พื้นที่ติดฟิล์มประมาณ 80 ตารางฟุต ราคาเริ่มต้นประมาณ 4,000 บาท
 • ทาวโฮม 2-3 ชั้น พื้นที่ติดฟิล์มประมาณ 200 ตารางฟุต ราคาเริ่มต้นประมาณ 9,800 บาท
 • บ้านเดียว 1 ชั้น พื้นที่ติดฟิล์มประมาณ 150 ตารางฟุต ราคาเริ่มต้นประมาณ 7,400 บาท
 • บ้านเดียว 2-3 ชั้น พื้นที่ติดฟิล์มประมาณ 300-500 ตารางฟุต ราคาเริ่มต้นประมาณ 14,700-24,500 บาท

ราคาที่แจ้งด้านบนเป็นเพียงราคาคร่าวๆเท่านั้น เพราะบางคอนโด หรือบางบ้านถึงแม้จะเป็นโครงการหรือแบบบ้านเดียวกัน แต่ขนาดกระจกก็อาจจะไม่เท่ากัน

แนะนำให้วัดพื้นที่กระจกแต่ละบานอย่างละเอียดเพื่อให้การคำนวนพื้นที่ถูกต้อง หรือถ้าหากลูกค้าที่ไม่สะดวกวัดพื้นที่หน้างานเอง ทางเรามีบริการวัดพื้นที่หน้างานฟรี
เบอร์โทรศัพท์ 095-9527917 , line: SolarFX

ในกรณีซื้อฟิล์มติดตั้งเอง แล้วหาจ้างช่างฟรีแลนซ์ ซึ่งราคาประเมินจะถูกกว่าซื้อฟิล์มพร้อมติดตั้งกับทางร้าน ลูกค้าอาจจะต้องรับความเสี่ยงในกรณีช่างฟรีแลนซ์ทำฟิล์มเสียหายแล้วไม่รับผิดชอบ หรือติดตั้งไม่ดีแล้วช่างไม่มาแก้ไขให้ ซึ่งอาจจะไม่เป็นผลดีกับลูกค้าเอง

สนใจติดฟิล์มอาคาร โปรโมชั่่น ติดฟิล์มรถยนต์ จองโปรโมชั่น

โทรเลย icon โทร 095-952-7917  หรือ โลโกline   Line:@SolarFX

ไลน์ Solarfx

line-icon solarfx